بستن
FA EN AR RU FR CHI

دفاعیه آقای سید محمود غیاثی

دفاعیه آقای سید محمود غیاثی


دفاعیه آقای سید محمود غیاثی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

عنوان پروژه :

کنترل بهینه ی به روز سیستم های دینامیکی غیر خطی دارای نامعینی با استفاده از روش خطی سازی پسخورد تقریبی بر پایه ی درون یاب حداقل مربعات بازگشتی (MLS) و بهینه سازی تجمعی ذره فازی

 

زمان : ساعت 9 صبح      مورخ 9/4/1392

مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی

استاد راهنما: آقای دکتر احمد باقری