بستن
FA EN AR RU FR CHI

دفاعیه آقای سعید باقری قلعه

دفاعیه آقای سعید باقری قلعه


دفاعیه آقای سعید باقری قلعه

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

عنوان پروژه :

   طراحی کنترلر بهینه ای چند هدفی فازی برای سیستمهای دارای پارامترهای نامعین احتمالاتی

 

زمان : ساعت 12:00       مورخ 21/12/1391

مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی

 

استاد راهنما:

            جناب آقای دکتر نادر نریمان زاده (استاد گروه مهندسی مکانیک)