بستن
FA EN AR RU FR CHI

دفاعیه آقای رسول کارگر جدی ابراهیمی با عنوان بررسی عددی و تجربی انتقال گرمای جابجایی در یک حفر مستطیلی دو بعدی در حضور میدان الکتریکی با ولتاژ بالا

دفاعیه آقای رسول کارگر جدی ابراهیمی با عنوان بررسی عددی و تجربی انتقال گرمای جابجایی در یک حفر مستطیلی دو بعدی در حضور میدان الکتریکی با ولتاژ بالا


دفاعیه آقای رسول کارگر جدی ابراهیمی با عنوان بررسی عددی و تجربی انتقال گرمای جابجایی در یک حفر مستطیلی دو بعدی در حضور میدان الکتریکی با ولتاژ بالا

دانشجوی رشته مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

عنوان پروژه :

     بررسی عددی و تجربی انتقال گرمای جابجایی در یک حفر مستطیلی دو بعدی در حضور میدان الکتریکی با ولتاژ بالا

 

زمان : یکشنبه  مورخ 19/4/90 ساعت 10

مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی

 

اساتید راهنما:

           جناب آقای دکتر نیما امانی فرد  (دانشیار گروه مهندسی مکانیک)

           جناب آقای دکتر اسماعیل اسماعیل زاده (استاد گروه مهندسی مکانیک )