بستن
FA EN AR RU FR CHI

دفاعیه آقای حمید شمس زارع

دفاعیه آقای حمید شمس زارع


دفاعیه آقای حمید شمس زارع

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

عنوان پروژه :

 تحلیل ارتعاشات تصادفی مدل ارتعاشی خودرو با استفاده از الگوریتم ژنتیک و بهینه سازی چند هدفی مقاوم

 

زمان : ساعت 11:00       مورخ 21/12/1391

مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی

 

استاد راهنما:

            جناب آقای دکتر علی جمالی (استادیار گروه مهندسی مکانیک)