بستن
FA EN AR RU FR CHI

دفاعیه آقای امین صدری

دفاعیه آقای امین صدری


دفاعیه آقای امین صدری

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک -طراحی کاربردی

عنوان پروژه :

           طراحی یک سیستم کنترل هوش مصنوعی برای کنترل ارتعاشات صفحه با استفاده از حسگرها و عملگرهای پیزوالکتریک 

 

زمان : ساعت 12:30       مورخ 20/12/1391

مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی

 

استاد راهنما:

            جناب آقای دکتر احمدباقری  (دانشیار گروه مهندسی مکانیک)