بستن
FA EN AR RU FR CHI

دفاعیه آقای امیر خلیلی با عنوان ساخت و تعیین مشخصه های پارچه های تکنیکی دافع امواج مادون قرمز

دفاعیه آقای امیر خلیلی با عنوان ساخت و تعیین مشخصه های پارچه های تکنیکی دافع امواج مادون قرمز


دفاعیه آقای امیر خلیلی با عنوان ساخت و تعیین مشخصه های پارچه های تکنیکی دافع امواج مادون قرمز

دانشجوی رشته مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیاف

عنوان پروژه :

     ساخت و تعیین مشخصه های پارچه های تکنیکی دافع امواج مادون قرمز

 

زمان : شنبه  مورخ 18/4/90 ساعت 10

مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی

 

استاد راهنما:

           جناب آقای دکتر وحید متقی طلب (استادیار گروه مهندسی  نساجی)