بستن
FA EN AR RU FR CHI

دفاعیه آقای آرش تیموری راد

دفاعیه آقای آرش تیموری راد


دفاعیه آقای آرش تیموری راد

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نساجی - شیمی نساجی

عنوان پروژه :

   مطالعه و بررسی تولید و مشخصه سازی نانو الیاف کربن بر پایه پیش ماده PAN

 

زمان : ساعت 9:00       مورخ 14/12/1391

مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی

 

اساتید راهنما:

            جناب آقای دکتر اکبر خداپرست حقی (استاد گروه مهندسی نساجی)

            جناب آقای دکتر بابک نوروزی  (استادیار گروه مهندسی نساجی)