بستن
FA EN AR RU FR CHI

درگذشت جعفر ناصر پژوهش از فعالان حوزه صنعت

درگذشت جعفر ناصر پژوهش از فعالان حوزه صنعت


درگذشت جعفر ناصر پژوهش از فعالان حوزه صنعت

جعفر ناصر پژوهش  از فعالان حوزه صنعت، مدیرعامل اسبق شرکت ایران رادیاتور و مالک قصربازی رشت دارفانی را وداع گفت.

نائب رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گیلان، مدیرعامل ایران رادیاتور گیلان، عضو هیات مدیره کیانا فام شمال، مشعل کار ری، صنایع آلومینیوم گیلان شکیبا از جمله سوابق دیگر مرحوم ناصر پژوهش بود.

مرحوم پژوهش در زمان حیات، کمک های زیادی به دانشکده فنی نموده بود که می توان به ارتقاء کلیه سیستم های کامپیوتری سایت کارشناسی ، اهداء مشعل گازسوز کوره ریخته گری و کمدهای دانشجویی اشاره نمود.

مدیریت دانشکده فنی برای آن مرحوم علو درجات و آمرزش الهی را آرزو می نماید

آدرس کوتاه :