بستن
FA EN AR RU FR CHI

جناب آقای دکتر مختاری

جناب آقای دکتر مختاری


جناب آقای دکتر مختاری

مدیریت محترم گروه مهندسی نساجی *************************************************

ضمن آرزوی توفیق الهی برای شما، امیدواریم در جهت تحقق اهداف و آموزش عالی و گسترش و توسعه گروه گامهای موثری براشته شود و توفیقات جنابعالی را از درگاه احدیت خواستاریم.

 

                                                                                                                  دانشکده فنی