بستن
FA EN AR RU FR CHI

جناب آقای دکتر متقی طلب

جناب آقای دکتر متقی طلب


جناب آقای دکتر متقی طلب

عضو محترم گروه مهندسی نساجی ******************************

ضمن تقدیر وتشکر از زحماتی که در طول تصدی مدیریت گروه مهندسی نساجی متحمل شده اید برای جنابعالی آرزوی موفقیت روز افزون داریم،امید است در تمامی مراحل زندگی موفق و موید باشید.

 

                                                                                                                                      دانشکده فنی