بستن
FA EN AR RU FR

جمع آوری اطلاعات پست الکترونیکی دانشجویان کارشناسی ارشد گروه مهندسی برق

جمع آوری اطلاعات پست الکترونیکی دانشجویان کارشناسی ارشد گروه مهندسی برق


جمع آوری اطلاعات پست الکترونیکی دانشجویان کارشناسی ارشد گروه مهندسی برق

قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد گروه مهندسی برق

بسمه تعالی

   با سلام، به اطلاع دانشجویان گرامی مقطع کارشناسی ارشد گروه مهندسی برق در دو گرایش الکترونیک و قدرت می رساند، با توجه به ایجاد امکان دریافت آدرس پست الکترونیکی از مرکز کامپیوتر دانشگاه برای این دانشجویان، برای ارسال اطلاعیه ها، فرم ها و سایر موارد ضروری و ایجاد ارتباط دوطرفه با گروه، لطفاً حداکثر تا تاریخ 30/8/89 نسبت به ارائه آدرس الکترونیکی مربوطه به دفتر گروه اقدام فرمایند. بدیهی است عدم ارائه به موقع آن موجب اختلال در روند پیگیری امور این دانشجویان از طرف گروه خواهد شد.

 

                                                                                                                                                                                                  با آرزوی توفیق

گروه مهندسی برق