بستن
FA EN AR RU FR CHI

جذب نیروی جوان وتحصیلکرده مهندسی برق در شرکت سیمکو

جذب نیروی جوان وتحصیلکرده مهندسی برق در شرکت سیمکو


جذب نیروی جوان وتحصیلکرده مهندسی برق در شرکت سیمکو

شرکت سیمکو درنظر دارد  ازبین فارغ التحصیلان مهندسی برق ، نیروی کارآمد وتحصیل کرده جذب نماید .جهت اطلاعات بیشتر به آدرس وب سایت شرکت (www.simcocable.com) مراجعه نمایید.

آدرس کوتاه :