بستن
FA EN AR RU FR

تمدید سنوات دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 87

تمدید سنوات دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 87


تمدید سنوات دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 87

 

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 87 می رساند تا تاریخ 30/9/87 فرصت دارند تا تقاضای تمدید سنوات تحصیلی ترم ششم خودرا پس از تایید استاد راهنما به دفتر گروه تحویل دهند