بستن
FA EN AR RU FR CHI

تقدیر و تشکر از آقای دکتر قنادزاده

تقدیر و تشکر از آقای دکتر قنادزاده


تقدیر و تشکر از آقای دکتر قنادزاده

جناب آقای دکتر حسین قنادزاده عضو محترم گروه مهندسی شیمی  

با سلام و احتـــــرام ، ضمن تقدیر و تشکر از زحماتی که در طــــول تصـــدی معاونت پژوهشی دانشکده

متحمل شده اید برای جنابعالی آرزوی موفقیت روزافزون داریم، امیداست درتمامی مراحل زندگی موفق و

موید باشید.

 

                                                                                         دانشکده فنی