بستن
FA EN AR RU FR CHI

تقدیر و تشکر از آقای دکتر علی باستی

تقدیر و تشکر از آقای دکتر علی باستی


تقدیر و تشکر از آقای دکتر علی باستی

******************* جناب آقای دکتر علی باستی
عضو محترم گروه مهندسی مکانیک
 

با سلام و احتـــــرام ، ضمن تقدیر و تشکر از زحماتی که در طــــول تصـــدی مدیریت گروه مهندسی مکانیک

متحمل شده اید برای جنابعالی آرزوی موفقیت روزافزون داریم، امیداست درتمامی مراحل زندگی موفق و

موید باشید.

 

                                                                                         دانشکده فنی