بستن
FA EN AR RU FR CHI

تقدیر و تشکر از آقای دکتر عباسی

تقدیر و تشکر از آقای دکتر عباسی


تقدیر و تشکر از آقای دکتر عباسی

*************************

جناب آقای دکتر عباسی

عضو محترم هیات علمی گروه مهندسی  شیمی

 

با سلام و احترام ،ضمن تقدیر و تشکر از زحماتی که در طول تصـدی مدیریت گروه مهندسی شیمی دانشکده

متحمل شده اید برای جنابعالی آرزوی موفقیت روزافزون داریم، امیداست درتمامی مراحل زندگی موفق و

موید باشید.