بستن
FA EN AR RU FR CHI

تقدیر و تشکر از آقای دکتر صالح جلالی

تقدیر و تشکر از آقای دکتر صالح جلالی


تقدیر و تشکر از آقای دکتر صالح جلالی

جناب آقای دکتر صالح جلالی عضو محترم هیات علمی گروه مهندسی عمران

 ضمن تقدیر و تشکر از زحماتی که در طول تصـــدی مدیریت گروه مهندسی عمران 

متحمل شده اید برای جنابعالی آرزوی موفقیت روزافزون داریم، امیداست درتمامی

مراحل زندگی موفق و موید باشید.

 

  

 

                                                                                                             دانشکده فنی