بستن
FA EN AR RU FR CHI

تقدیر و تشکر از آقای دکتر رضا جمشیدی چناری

تقدیر و تشکر از آقای دکتر رضا جمشیدی چناری


تقدیر و تشکر از آقای دکتر رضا جمشیدی چناری

******************** جناب آقای دکتر رضا جمشیدی چناری
عضو محترم گروه مهندسی عمران
 
 

با سلام و احتـــــرام ، ضمن تقدیر و تشکر از زحماتی که در طــــول تصـــدی مدیریت گروه مهندسی عمران

متحمل شده اید برای جنابعالی آرزوی موفقیت روزافزون داریم، امیداست درتمامی مراحل زندگی موفق و

موید باشید.

 

                                                                                         دانشکده فنی