بستن
FA EN AR RU FR CHI

تقدیر و تشکر از آقای دکتر حسین افراخته

تقدیر و تشکر از آقای دکتر حسین افراخته


تقدیر و تشکر از آقای دکتر حسین افراخته

***************************

جناب آقای دکتر  حسین افراخته

عضو محترم گروه مهندسی برق 
 

با سلام و احتـــــرام ، ضمن تقدیر و تشکر از زحماتی که در طــــول تصـــدی مدیریت گروه مهندسی برق

متحمل شده اید برای جنابعالی آرزوی موفقیت روزافزون داریم، امیداست درتمامی مراحل زندگی موفق و

موید باشید.

 

                                                                                                دانشکده فنی