بستن
FA EN AR RU FR

تغییر محتوای سبد دروس امتحانی آزمون جامع

تغییر محتوای سبد دروس امتحانی آزمون جامع


تغییر محتوای سبد دروس امتحانی آزمون جامع

مقرر شد از نیمسال جاری درس ریاضیات برای آزمون جامع به صورت اختیاری و بنا به نظر استاد محترم راهنما در بسته امتحانی دروس آزمون جامع ( سه آزمون کتبی و یک آزمون شفاهی) گنجانده شود.