بستن
FA EN AR RU FR CHI

تغییرساعت جشن فارغ التحصیلی دردانشکده فنی

تغییرساعت جشن فارغ التحصیلی دردانشکده فنی


تغییرساعت جشن فارغ التحصیلی دردانشکده فنی

به اطلاع کلیه دانشجویان میرساند ، ساعت برگزاری جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکده فنی( روز چهارشنبه مورخ 1397/04/06) از ساعت  16عصر به  10 صبح تغییر یافت .
آدرس کوتاه :