بستن
FA EN AR RU FR CHI

تعیین سبد تحصیلی دانشجویان کارشناسی گروه مهندسی مکانیک ورودی 90

تعیین سبد تحصیلی دانشجویان کارشناسی گروه مهندسی مکانیک ورودی 90


تعیین سبد تحصیلی دانشجویان کارشناسی گروه مهندسی مکانیک ورودی 90

سبد تحصیلی دانشجویان کارشناسی گروه مهندسی مکانیک ورودی 90 را در فایل پیوست می توانید ملاحظه نمایید. از دانشجویان گرامی درخواست می شود تا انتخاب واحد را بر اساس موارد مندرج در سرفصل پیشنهادی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با توجه به سبد تخصیص یافته انتخاب نمایند. لازم به ذکر است، دانشجویان محترم می توانندسرفصل را از همین صفحه و در بخش کارشناسی دانلود نمایند.

 

برای دانلود لیست سبد تحصیلی لطفا کلیک نمایید.