بستن
FA EN AR RU FR

تعیین سبد تحصیلی دانشجویان کارشناسی گروه مهندسی مکانیک ورودی 90

تعیین سبد تحصیلی دانشجویان کارشناسی گروه مهندسی مکانیک ورودی 90


تعیین سبد تحصیلی دانشجویان کارشناسی گروه مهندسی مکانیک ورودی 90

سبد تحصیلی دانشجویان کارشناسی گروه مهندسی مکانیک ورودی 90 را در فایل پیوست می توانید ملاحظه نمایید. از دانشجویان گرامی درخواست می شود تا انتخاب واحد را بر اساس موارد مندرج در سرفصل پیشنهادی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با توجه به سبد تخصیص یافته انتخاب نمایند. لازم به ذکر است، دانشجویان محترم می توانندسرفصل را از همین صفحه و در بخش کارشناسی دانلود نمایند.

 

برای دانلود لیست سبد تحصیلی لطفا کلیک نمایید.