بستن
FA EN AR RU FR

تعیین دروس کتبی آزمون جامع برای نیمسال دوم

تعیین دروس کتبی آزمون جامع برای نیمسال دوم


تعیین دروس کتبی آزمون جامع برای نیمسال دوم

به اطلاع آن دسته از دانشجویان دکتری که در نیمسال جاری آزمون جامع دارند می رساند که حداکثر تا تاریخ 20/1/93 باید از طریق استاد راهنمای خود نسبت به تعیین سه زمینه کتبی آزمون جامع خود اقدام و مراتب را به صورت کتبی با امضا استاد راهنما به مدیریت گروه تحویل دهند.