بستن
FA EN AR RU FR CHI

تعیین دروس کتبی آزمون جامع برای نیمسال دوم

تعیین دروس کتبی آزمون جامع برای نیمسال دوم


تعیین دروس کتبی آزمون جامع برای نیمسال دوم

به اطلاع آن دسته از دانشجویان دکتری که در نیمسال جاری آزمون جامع دارند می رساند که حداکثر تا تاریخ 20/1/93 باید از طریق استاد راهنمای خود نسبت به تعیین سه زمینه کتبی آزمون جامع خود اقدام و مراتب را به صورت کتبی با امضا استاد راهنما به مدیریت گروه تحویل دهند.