بستن
FA EN AR RU FR

تعطیلی روز شنبه

تعطیلی روز شنبه


تعطیلی روز شنبه

به دلیل برگزاری کنکور سراسری، دانشکده فنی در روز شنبه دوازدهم تیرماه جهت استفاده اعضای هیات علمی و دانشجویان تعطیل می باشد.