بستن
FA EN AR RU FR CHI

تصویب پروپزال دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا

تصویب پروپزال دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا


تصویب پروپزال دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا

 

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا که پرو پزال آنان به تصویب دانشکده رسیده است و ابلاغیه دریافت نموده اند و یا دریافت خواهند نمود می رساند پس از ثبت موضوع پایان نامه و یا رساله خود در سامانه اطلاعات پژوهشگاه علوم  و فناوری اطلاعات ایران به نشانی اینترنتی http://thesis.irandoc.ac.ir  و  ارائه رسید آن به گروه مهندسی مکانیک اقدام نمایند  .