بستن
FA EN AR RU FR CHI

تسلیت

تسلیت


تسلیت

با نهایت تاثر و تاسف در گذشت ناگهانی جوان ناکام آقای مهندس شایان صدقی مقدم را که بر اثر سانحه اتومبیل جان به جان آفرین تسلیم نموده است به خانواده بزرگوار آن مرحوم و جامعه دانشجویی دانشگاه گیلان تسلیت عرض نموده و از خداوند منان برای آ ن مرحوم علو درجات را خواهانیم مدیر گروه مهندسی مکانیک، اساتید گروه،کارمندان و دانشجویان