بستن
FA EN AR RU FR CHI

تسلیت به جناب آقای دکترپوزینعلی

تسلیت به جناب آقای دکترپوزینعلی


تسلیت به جناب آقای دکترپوزینعلی

بانهایت تاسف درگذشت پدرگرامیتان را تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم  رحمت و غفران  و برای شما و خانواده محترمتان طول عمر مسئلت داریم. مدیریت، اساتید و کارکنان دانشکده فنی