بستن
FA EN AR RU FR

تسلیت به آقای مهندس احمدی فر

تسلیت به آقای مهندس احمدی فر


تسلیت به آقای مهندس احمدی فر

جناب آقای مهندس احمدی فر عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر

با نهايت تأثر و تأسف، مصيبت وارده(درگذشت پدر گراميتان) را به شما و خانواده محترمتان تسليت عرض نموده ،ازدرگاه ايزد منان برای آنمرحوم رحمت واسعه الهی و برای ساير بازماندگان صبر جميل مسئلت می داريم.

 

 

                                                                                                                دانشکده فنی