بستن
FA EN AR RU FR CHI

تسلیت به آقای مهندس احمدی فر

تسلیت به آقای مهندس احمدی فر


تسلیت به آقای مهندس احمدی فر

جناب آقای مهندس احمدی فر عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر

با نهايت تأثر و تأسف، مصيبت وارده(درگذشت پدر گراميتان) را به شما و خانواده محترمتان تسليت عرض نموده ،ازدرگاه ايزد منان برای آنمرحوم رحمت واسعه الهی و برای ساير بازماندگان صبر جميل مسئلت می داريم.

 

 

                                                                                                                دانشکده فنی