بستن
FA EN AR RU FR

تسلیت به آقای حاجی هادی

تسلیت به آقای حاجی هادی


تسلیت به آقای حاجی هادی

جناب آقای حاجی هادی کارپرداز محترم دانشکده فنی

 

با نهايت تأثر و تأسف، مصيبت وارده(درگذشت پدر گراميتان) را به شما و خانواده محترمتان تسليت عرض نموده ،ازدرگاه ايزد منان برای آنمرحوم رحمت واسعه الهی و برای ساير بازماندگان صبر جميل مسئلت می داريم.

                                                                                                        دانشکده فنی