بستن
FA EN AR RU FR

تبریک به دانشجویان شرکت کننده در المپیاد

تبریک به دانشجویان شرکت کننده در المپیاد


تبریک به دانشجویان شرکت کننده در المپیاد

 

دانشجویان گرامی آقای 1- محمد شیخ مان  2- آقای الیاس محمودی نژاد  3- خانم عاطفه علی پور

موفقیت شما را در به دست آوردن رتبه 17 الی 30 المپیاد نهایی کشور صمیمانه تبریک عرض می نماییم

امید است با سعی و تلا ش بیشتر همواره  جزو نفرات برتر کشور گردید .