بستن
FA EN AR RU FR CHI

تبریک به دانشجویان شرکت کننده در المپیاد

تبریک به دانشجویان شرکت کننده در المپیاد


تبریک به دانشجویان شرکت کننده در المپیاد

 

دانشجویان گرامی آقای 1- محمد شیخ مان  2- آقای الیاس محمودی نژاد  3- خانم عاطفه علی پور

موفقیت شما را در به دست آوردن رتبه 17 الی 30 المپیاد نهایی کشور صمیمانه تبریک عرض می نماییم

امید است با سعی و تلا ش بیشتر همواره  جزو نفرات برتر کشور گردید .