بستن
FA EN AR RU FR CHI

تبریک به آقای دکتر رضا انصاری خلخالی

تبریک به آقای دکتر رضا انصاری خلخالی


تبریک به آقای دکتر رضا انصاری خلخالی

عضو محترم هیات علمی گروه مهندسی مکانیک

کسب مقام اول کشوری در رشته مهندسی مکانیک و هم چنین کسب مقام نهم کشوری در بین تمامی رشته ها در جشنواره برترین های فناوری نانو را به شما و جامعه دانشگاهی گیلان علی الخصوص دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشکده فنی تبریک و تهنیت عرض می نمائیم./

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                            دانشکده فنی