بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری پنجمین دوره مسابقات برنامه نویسی در سطح کشوری

برگزاری پنجمین دوره مسابقات برنامه نویسی در سطح کشوری


برگزاری پنجمین دوره مسابقات برنامه نویسی در سطح کشوری

 پنجمین دوره مسابقات برنامه نویسی در سطح کشور در 30 آبان 98 دردانشگاه امام سجاد مشهد برگزار خواهد شد.

 

آدرس کوتاه :