بستن
FA EN AR RU FR

برگزاری پنجمین دوره مسابقات برنامه نویسی در سطح کشوری

برگزاری پنجمین دوره مسابقات برنامه نویسی در سطح کشوری


برگزاری پنجمین دوره مسابقات برنامه نویسی در سطح کشوری

 پنجمین دوره مسابقات برنامه نویسی در سطح کشور در 30 آبان 98 دردانشگاه امام سجاد مشهد برگزار خواهد شد.