بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری جلسه دفاعیه رساله دکتری اولین دانشجوی فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی - دانشکده فنی

برگزاری جلسه دفاعیه رساله دکتری اولین دانشجوی فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی - دانشکده فنی


برگزاری جلسه دفاعیه رساله دکتری اولین دانشجوی فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی - دانشکده فنی

***************************

جلسه دفاعیه اولین دانشجوی دکتری فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی دانشکده فنی آقای حامد محدث دیلمی با موضوع بررسی مشخصه‌های جريان و انتقال حرارت درکانال‌های شياردارتحت تاثير محرک الکتروهيدروديناميکی تحت راهنمایی دکتر نیما امانی‌فرد دانشیار گروه مهندسی مکانیک برگزار می شود.


 

 زمان : دوشنبه 4 شهریور ماه ساعت  10 صبح

 مکان: تالار شهید انصاری دانشکده فنی

                                                                                                                                               دانشکده فنی