بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری آزمون جامع دکترا، نیمسال دوم 92-91

برگزاری آزمون جامع دکترا، نیمسال دوم 92-91


برگزاری آزمون جامع دکترا، نیمسال دوم 92-91

بسمه تعالی
به اطلاع دانشجویانی که آزمون جامع دکتری دارند می رساند آزمون جامع از روز شنبه 28 اردیبهشت لغایت دوشنبه 30 اردیبهشت در محل دانشکده فنی مطابق جدول زمانبندی زیر برگزار می گردد:

 

شنبه 28 اردیبهشت ساعت 9 صبح:
آزمونهای دینامیک - سیالات پیشرفته - ترمودینامیک پیشرفته

 

شنبه 28 اردیبهشت ساعت 14 بعدازظهر:
آزمونهای کنترل - انتقال حرارت جابجایی

 

یکشنبه 29 اردیبهشت ساعت 9 صبح:
آزمون ریاضی

 

دوشنبه 30 اردیبهشت ساعت 9 تا 11
آزمون شفاهی گروه تبدیل انرژی

 

دوشنبه 30 اردیبهشت ساعت 11 تا 12:30
آزمون شفاهی گروه دینامیک و کنترل