بستن
FA EN AR RU FR

برنامه زمانبندی برگزاری آزمون جامع

برنامه زمانبندی برگزاری آزمون جامع


برنامه زمانبندی برگزاری آزمون جامع

به اطلاع آندسته از دانشجویان دکتری در دانشکده فنی و پردیس می رساند که آزمون جامع نیمسال جاری از تاریخ 20 دی ماه لغایت 22 دی ماه در محل دانشکده فنی و مطابق با زمانبندی ذیل برگزار خواهد شد:

 

شنبه 20 دی ماه:

صبح ساعت 9 : ریاضیات

بعدازظهر ساعت 14: انتقال حرارت جابجایی- کنترل - الاستیسیته و ورق و پوسته

 

یکشنبه 21 دی ماه :

صبح ساعت 9: ترمودینامیک - مکانیک سیالات- دینامیک - پلاستیسیته و مکانیک ضربه - ارتعاشات

 

 

دوشنبه 22 دی ماه : آزمون شفاهی: 

 

تبدیل انرژی: ساعت 8 صبح

دینامیک کنترل: ساعت 10 صبح

طراحی جامدات: ساعت 11:30 صبح