بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازنشستگی آقای مهندس فرشادمنش

بازنشستگی آقای مهندس فرشادمنش


بازنشستگی آقای مهندس فرشادمنش

جناب آقای مهندس فرشاد منش استاد گرامی، اکنون که پس از سالیان متمادی تلاش صادقانه و فعالیتهای آموزشی که در پیشبرد اهداف گروه مهندسی مکانیک، تاثیر بسزایی داشته است، به افتخار بازنشستگی نائل شده اید، ضمن تقدیر و تشکر از خدمات و زحمات ارزنده جنابعالی، امیداوریم ، گروه مهندسی مکانیک بتواند همچنان از فضل و دانش جنابعالی برخوردار باشد