بستن
FA EN AR RU FR CHI

انتصاب مدیر گروه جدید رشته مهندسی شیمی

انتصاب مدیر گروه جدید رشته مهندسی شیمی


انتصاب مدیر گروه جدید رشته مهندسی شیمی

*******************************

 


طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه و به پیشنهاد رئیس دانشکده فنی ، جناب آقای دکتر  عباسی به سمت مدیر یت گروه مهندسی شیمی منصوب شدند.
برای ایشان و اعضای محترم آن گروه آرزوی توفیق روزافزون می نمائیم.


                                                                                                                                      دانشکده فنی