بستن
FA EN AR RU FR CHI

انتصاب مدیر جدید گروه مهندسی نساجی

انتصاب مدیر جدید گروه مهندسی نساجی


انتصاب مدیر جدید گروه مهندسی نساجی

بنا به پیشنهاد رئیس دانشکده فنی و طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه گیلان، آقای دکتر مهدی نوری به مدت دو سال به سمت مدیر گروه مهندسی نساجی دانشکده فنی دانشگاه گیلان منصوب شد. شایان ذکر است پیش از این آقای دکتر بابک نوروزی مسئولیت گروه مهندسی نساجی این دانشکده را بر عهده داشت. ضمن تقدیر و تشکر از زحمات آقای دکتر مجتبی اکبری برای آقای دکتر مهدی نوری آرزوی موفقیت می نماییم.

آدرس کوتاه :