بستن
FA EN AR RU FR CHI

انتصاب مدیر جدید گروه مهندسی برق

انتصاب مدیر جدید گروه مهندسی برق


انتصاب مدیر جدید گروه مهندسی برق

 

بنا به پیشنهاد رئیس دانشکده فنی و طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه گیلان، آقای دکتر شهباز ریحانی به مدت دو سال به سمت مدیر گروه مهندسی برق دانشکده فنی دانشگاه گیلان منصوب شد. شایان ذکر است پیش از این آقای دکتر حبیب قربانی نژاد مسئولیت گروه مهندسی برق این دانشکده را بر عهده داشت. ضمن تقدیر و تشکر از زحمات آقای دکتر حبیب قربانی نژاد برای آقای دکتر شهباز ریحانی آرزوی موفقیت می نماییم

آدرس کوتاه :