بستن
FA EN AR RU FR CHI

انتشار کتاب جدید توسط گروه مهندسی مکانیک

انتشار کتاب جدید توسط گروه مهندسی مکانیک


انتشار کتاب جدید توسط گروه مهندسی مکانیک

کتاب آشنایی با روش هیدرودینامیک ذرات هموار و کاربردهای آن، توسط انتشارات دانشگاه گیلان، چاپ و منتشر شده است. نویسنده کتاب آقای دکتر نیما امانی فرد، دانشیار گروه مهندسی مکانیک می باشد.