بستن
FA EN AR RU FR

انتشار کتاب جدید توسط گروه مهندسی مکانیک

انتشار کتاب جدید توسط گروه مهندسی مکانیک


انتشار کتاب جدید توسط گروه مهندسی مکانیک

کتاب آشنایی با روش هیدرودینامیک ذرات هموار و کاربردهای آن، توسط انتشارات دانشگاه گیلان، چاپ و منتشر شده است. نویسنده کتاب آقای دکتر نیما امانی فرد، دانشیار گروه مهندسی مکانیک می باشد.