بستن
FA EN AR RU FR

انتخاب مقاله آقای دکتر رضا حسن زاده به عنوان مقاله برتر در کنفرانس ماشین بینائی

انتخاب مقاله آقای دکتر رضا حسن زاده به عنوان مقاله برتر در کنفرانس ماشین بینائی


انتخاب مقاله آقای دکتر رضا حسن زاده به عنوان مقاله برتر در کنفرانس ماشین بینائی

بسمه تعالی

مقاله جناب آقای دکتر رضا حسن زاده عضو محترم هیات علمی گروه مهندسی برق با عنوان "آشکارسازی خرابی در قطعات فلزی با استفاده از تقطیع تصاویر C-Scan جریان گردابی" در ششمین کنفرانس ماشین بینائی و پردازش تصویر ایران به عنوان مقاله برتر انتخاب گردید. بدین وسیله ضمن عرض تبریک و قدردانی از زحمات ایشان، برای جناب آقای دکتر حسن زاده و سایر همکاران محترم گروه مهندسی برق آرزوی توفیق روزافزون خواستاریم.                                  

 

                                                                                                            با آرزوی توفیق الهی

                                                                                                         گروه مهندسی برق

                                                                                                         89/11/18