بستن
FA EN AR RU FR CHI

انتخاب مقاله آقای دکتر رضا حسن زاده به عنوان مقاله برتر در کنفرانس ماشین بینائی

انتخاب مقاله آقای دکتر رضا حسن زاده به عنوان مقاله برتر در کنفرانس ماشین بینائی


انتخاب مقاله آقای دکتر رضا حسن زاده به عنوان مقاله برتر در کنفرانس ماشین بینائی

بسمه تعالی

مقاله جناب آقای دکتر رضا حسن زاده عضو محترم هیات علمی گروه مهندسی برق با عنوان "آشکارسازی خرابی در قطعات فلزی با استفاده از تقطیع تصاویر C-Scan جریان گردابی" در ششمین کنفرانس ماشین بینائی و پردازش تصویر ایران به عنوان مقاله برتر انتخاب گردید. بدین وسیله ضمن عرض تبریک و قدردانی از زحمات ایشان، برای جناب آقای دکتر حسن زاده و سایر همکاران محترم گروه مهندسی برق آرزوی توفیق روزافزون خواستاریم.                                  

 

                                                                                                            با آرزوی توفیق الهی

                                                                                                         گروه مهندسی برق

                                                                                                         89/11/18