بستن
FA EN AR RU FR

امتحان میان ترم برنامه سازی پیشرفته

امتحان میان ترم برنامه سازی پیشرفته


امتحان میان ترم برنامه سازی پیشرفته

امتحان میان ترم برنامه سازی پیشرفته روز شنبه مورخ 10/2/1390 ساعت 8 تا 30/9 در کلاس 15 و از ساعت 11 الی 30/12 در راهرو A , B  برگزار می گردد