بستن
FA EN AR RU FR CHI

امتحان میان ترم برنامه سازی پیشرفته

امتحان میان ترم برنامه سازی پیشرفته


امتحان میان ترم برنامه سازی پیشرفته

امتحان میان ترم برنامه سازی پیشرفته روز شنبه مورخ 10/2/1390 ساعت 8 تا 30/9 در کلاس 15 و از ساعت 11 الی 30/12 در راهرو A , B  برگزار می گردد