بستن
FA EN AR RU FR

افتتاح صفحه خانگی برای گروه مهندسی مکانیک

افتتاح صفحه خانگی برای گروه مهندسی مکانیک


افتتاح صفحه خانگی برای گروه مهندسی مکانیک

گروه مهندسی مکانیک، به عنوان اولین گروه در دانشگاه گیلان اقدام به راه اندازی، صفحه خانگی مستقل نموده است.

گروه مهندسی مکانیک، به عنوان اولین گروه در دانشگاه گیلان اقدام به راه اندازی، صفحه خانگی مستقل نموده است. مراجعه کنندگان به این صفحه خانگی می توانند، اطلاعات، اخبار آیین نامه های داخلی و سایر اطلاعات مورد نیاز را از طریق این صفحه دریافت نمایند.
انشاالله به مرور زمان، صفحات تکمیل و اطلاعات کامل می گردد.