بستن
FA EN AR RU FR CHI

اطلاعیه تغییر رشته داخلی و میهمان ، انتقال دائم و انتقال توام با تغییر رشته، دانشجویان دانشگاه گیلان به سایر دانشگاهها در نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401

اطلاعیه تغییر رشته داخلی و میهمان ، انتقال دائم و انتقال توام با تغییر رشته، دانشجویان دانشگاه گیلان به سایر دانشگاهها در نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401


آدرس کوتاه :


حدیث خورشیدوند
رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته مهندسی نساجی
پست شده در ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ ۱۱:۲۲
زهرا کاسی پور راسته کناری
پست شده در ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ ۰۸:۱۲