بستن
FA EN AR RU FR CHI

اضافه شدن سرفصل به آزمون جامع درس ریاضی گروه تبدیل انرژی

اضافه شدن سرفصل به آزمون جامع درس ریاضی گروه تبدیل انرژی


اضافه شدن سرفصل به آزمون جامع درس ریاضی گروه تبدیل انرژی

اضافه شدن سرفصل به آزمون جامع درس ریاضی گروه تبدیل انرژی (مهم)

قابل توجه دانشجویان داوطلب آزمون جامع گروه تبدیل انرژی:

 

در آزمون ریاضی سرفصل مطالب کتاب Applied fuctional Analysis and variational methods in engineering, Reddy به سرفصل های قبلی این درس اضافه گردیده است.