بستن
FA EN AR RU FR

اضافه شدن سرفصل به آزمون جامع درس ریاضی گروه تبدیل انرژی

اضافه شدن سرفصل به آزمون جامع درس ریاضی گروه تبدیل انرژی


اضافه شدن سرفصل به آزمون جامع درس ریاضی گروه تبدیل انرژی

اضافه شدن سرفصل به آزمون جامع درس ریاضی گروه تبدیل انرژی (مهم)

قابل توجه دانشجویان داوطلب آزمون جامع گروه تبدیل انرژی:

 

در آزمون ریاضی سرفصل مطالب کتاب Applied fuctional Analysis and variational methods in engineering, Reddy به سرفصل های قبلی این درس اضافه گردیده است.