بستن
FA EN AR RU FR CHI

آزمون جامع نیمسال دوم سال تحصیلی 92- 91 (جدید)

آزمون جامع نیمسال دوم سال تحصیلی 92- 91 (جدید)


آزمون جامع نیمسال دوم سال تحصیلی 92- 91 (جدید)

آزمون جامع نیمسال دوم سال تحصیلی 92- 91

آزمون جامع نیمسال دوم  92-91 در تاریخ بیست و هشتم  تا سی ام اردیبهشت  ماه سال جاری در محل دانشکده برگزار خواهد شد. جهت اطلاعات بیشتر، به مسئول امتحان جامع گروه مهندسی مکانیک، آقای دکتر کوهی کمالی، مراجعه فرمایید.