بستن
FA EN AR RU FR CHI

آزمون جامع نیمسال اول سال تحصیلی 90-91 (جدید)

آزمون جامع نیمسال اول سال تحصیلی 90-91 (جدید)


آزمون جامع نیمسال اول سال تحصیلی 90-91 (جدید)

آزمون جامع دکتری در نیمسال اول سال تحصیلی 90-91 از تاریخ 8 بهمن لغایت 10 بهمن در محل دانشکده طبق جدول زمانبندی ذیل برگزار خواهد شد:

 

شنبه  8 بهمن  صبح ساعت 9-12:

  موارد امتحانی : (الاسیسیته-پلاسیسیته-مکانیک ضربه)- (دینامیک)- (ترمودینامیک)

 

 شنبه  8 بهمن  بعد ازظهر ساعت 14-17:

موارد امتحانی:  (ارتعاشات)- (کنترل)- (انتقال حرارت جابجایی)

 

یکشنبه 9 بهمن: صبح ساعت 9-12: 

موارد امتحانی: (ریاضیات) همه دانشجویان

 

دوشنبه 10 بهمن: صبح ساعت 11 تا 13

آزمون شفاهی