بستن
FA EN AR RU FR CHI

ارتقای مرتبه علمی آقایان دکتر عربانی، دکتر مدندوست، دکتر لشته نشائی

ارتقای مرتبه علمی آقایان دکتر عربانی، دکتر مدندوست، دکتر لشته نشائی


ارتقای مرتبه علمی آقایان دکتر عربانی، دکتر مدندوست، دکتر لشته نشائی

عضو محترم گروه مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه گیلان

براساس ضوابط و آیین نامه ارتقای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بنا به درخواست دانشکده فنی دانشگاه گیلان در جلسه هیات ممیزه و پس از بررسی و تبادل نظر بین اعضای هیات ممیزه با ارتقاء علمی آقایان: دکتر مهیار عربانی از مرتبه دانشیاری به مرتبه استادی و دکتر رحمت مدندوست و دکتر میراحمد لشته نشائی از استادیاری به دانشیاری موافقت شد.

این موفقیت را به این اساتید بزرگوار تبریک عرض می نماییم.

                                                                                                                دانشکده فنی دانشگاه گیلان