بستن
FA EN AR RU FR

ارتقاء مرتبه علمی آقای دکتر مهرداد

ارتقاء مرتبه علمی آقای دکتر مهرداد


ارتقاء مرتبه علمی آقای دکتر مهرداد

عضو محترم هیات علمی گروه مهندسی عمران ************************************

براساس ضوابط و آیین نامه ارتقای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بنا به درخواست دانشکده فنی دانشگاه گیلان در جلسه هیات ممیزه و پس از بررسی و تبادل نظر بین اعضای هیات ممیزه با ارتقاء علمی آقای دکتر میرعبدالحمید مهرداد از مرتبه استادیاری به دانشیاری موافقت شد.

این موفقیت را به این استاد بزرگوار تبریک عرض می نماییم.

                                                                                                                                                                                                  دانشکده فنی