بستن
FA EN AR RU FR CHI

ارتقاء علمی آقای دکتر وحید متقی طلب

ارتقاء علمی آقای دکتر وحید متقی طلب


ارتقاء علمی آقای دکتر وحید متقی طلب

**********************************

جناب آقای دکتر وحید متقی طلب

عضو محترم گروه مهندسی نساجی

 

ارتقاء مرتبه علمی جنابعالی به رتبه دانشیاری را تبریک عرض نموده و برای شما آرزوی موفقیت روزافزون خواهانیم.

 

                                                                                                                              

                                                                                                                                         دانشکده فنی